امیرحسین حسینی پژوه

پس از سه سال خبرنگاری در ماهنامه پیوست از بهمن ۹۵ با راه اندازی استارتاپ می‌بریم وارد حوزه مدیریت محصول شدم. در شرکت‌های تخفیفان و علی بابا سابقه مدیریت محصول دارم و به بیش از ده کسب و کار برای تولید و تحلیل اولیه محصولشان کمک کردم.